هزاروچهل و سومین سالروز تولد  ابوریحان بیرونی

afghan-aid

ریحان بیرونی، ستاره شناس، دانشمند و مورخ دربار محمود غزنوی بزرگ در 14 شهریور و یا سنبله (دختر باکره) سال 352 خورشیدی  (4 سپتامبر 973) در بیرون در حال حاضر شهرازبکستان به دنیا آمد. او در اروپا تحت نام "ال بیرونی" شناخته شده است.

بیرونی لشکر کشى هاى امپراتور محمود غزنوی  را  برای تحقیق و فراگيرى زبان "ديوانا گراى" سانسکریت استفاده  کرد.

 کتاب هند «تحقیق ماللهند» وى نشان دهنده تنوع فرهنگ هند، جامعه و زبان و همچنین انواع گیاهان دارویی است.  مهارت بیرونی  با عداد هندى و بويژه "صفر" ("خداوند هندويسم براى هیچ " هیچ‌انگاری، نیست‌انگاری یا نیهیلیسم فلسفه فردریش ویلهلم نیچه(برگرفته از nihil لاتین به معنای هیچ. "چنین گفت زردشت" (به آلمانی: Also sprach Zarathustra نام کتابی فلسفی و شاعرانه است که فریدریش نیچه فیلسوف و شاعر آلمانی آن را طی سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ نگاشته‌است) ارقام هندو ايران که در اروپا به نام "اعداد  عربی" بی سابقه است

با توجه گ. سارتن، "مقدمه ای بر تاریخ علم، بالتیمور 1927، ج 1، ص 707 بیرونی جهانگرد، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس، جغرافی دان و نويسنده دایره المعارف، یکی از بزرگترین دانشمندان ايرانى و اسلام ، یکی از بزرگترین دانشمندان تمام دوران  بشريت است. روح انتقادی وى، تحمل، عشق به حقیقت و شجاعت فکری وى در قرون وسطی بود اما از همه علوم او به حقایق تاریخی و علم ترجیح مى داد.

  روش های دقیق دانشورى او را "تحول انگاره یا جابه‌جایی پارادایم (Paradigm shift به انگلیسی) در علوم که دگم و اصول فراطبیعی مبانی علوم نستند، اما آنها تنها به ادراک واقعیت کمک کرده مى توانند, چون انسان راه هاى ساده وچارچوب هاى عامه را قبول مى کند. تجربه، مشاهده، آزمایش، شرح، توضیح و پرسش نقادانه و بررسی اظهارات ابزار علم است. عادات به بن بست رسیده، تعصب، رقابت، ، از خود گذشتگی و شور و شوق, غرور و سرسختى غير تحمل پزيرى نابرده بارى مردم را کور واين پديده ها به تفکر علمی تعلق ندارند.

دانشمندان جهانی  فکر مى کنند که بیرونی  دستآوردهاى علمى  بزرگان را درک نموده , نیروی شواهد و کفایت اظهارات علمی  ديگران  در  پژوهش هاى خود مدنظر گيرند که این تعالیم به زبان اصلی به عنوان زبان های باستانی "سانسکریت" و "پارسى باستانى" یا یونانی ,چينى و تورانى از همه بيشتربه تکامل دانشورى وفرهنگى بشريت خدمت نموده است.از همين جهت در پهلوى فارسى او سانسکريت و يونانى را فراگرفت عربی آن زمان با وجود گردانهاى گوناگون و حرکت هاى بسيار زياد و واژه هاى همچم فروان براى يک شى مناسب به زبان  علمى نيست.

بزرگوار اوزبيک هندوايران و تورانزمين باوجود که به زبان فارسى نوشته جات دارد گفته که زبان فارسى زبان ادب وادبيات وشعر و سرود است

بیرونی به دانش ,  روشهاى علمى دانشيابى  بررسی انتقادی، شک و نه شک گرايى (دین شک گرايى را ممنوع )  ظهارات علمی، که به طور کلی قابل اثبات است ارج مى گذاشت.  به گفته وی، اظهارات علمی باید روشن، دقیق، صحیح و بین الاذهانی قابل تایید باشد. در علم توضیح واقعیت مرکز فناورى دانش نوين و نیز ممکن است که اظهارات  درست یا غلط باشد، در حالی که در توضیح حقيقت رمز و راز ها, تصورات ثابت نشده, حالات روحى,  اسطورهها و داستانهاى را در بر مى گيرد که  حقيقى و مجازى ميتوانند باشند.

دانش: درست و نادرست,  واقعيت و غير واقعى, شک حلال

دين: حقيقى و خيالى, شک گرايى حرام

يک فرد , يک انسان مجموع تمام علوم را  نمی تواند به دست آورد. بنابراین او  دستاوردهای نسل های قبلی  دیگر مردمان استفاده بايد کرد که  ازدست   آورد معنوی  همان شخص دانشمند باید نام برد

 ابوریحان بیرونی نظریه زمین مرکزی که زمین در مرکز عالم قرار دارد و در اروپا قرون ميانه کاتولیسیزم , مسیحیت گراها بدين نظر بودند را با اسناد و چشم ديد  باطل کرد. وی  پيش از نیکلاس کوپرنیک  1473 - 1543 و گالیلئو گالیله1564 -  1642 با یافته‌های دانش محورى , شیوه های  علمی سنجشى س از سال‌ها مطالعه و مشاهده اجرام آسمانی به این نتیجه رسید که بر خلاف تصور پیشینیان زمین در مرکز کائنات قرار ندارد، بلکه این خورشید است که در مرکز نظام خورشيدى است زمين در برابر خورشيد گنبد آسمان نقطهٔ کوچکی است.

لى  خورشيد در درفش شاهنشاهى ايران  منجمله در درفش شاهان  هندو ايرانى و تورانى وچين وماچيني قراردارد. بلى خورشيد از بيرق,  نشان ملی سرزمين بنام افغانستان بدور انداخته شد و از ايران کنونى هم. ولى نشان هاى ملى و درفش کشور هند و کشورهاى ايران  وتوران زمين تاجکستان و ازبکستان وديگر کشورهاى آسياى مرکزى با اسم پسوندى پارسى ستان خورشيد و گاهنامه خورشيدى (تقويم) خورشيدى را نوروز نامه را در فراز سرزمين هاى خود بلند نموده است. افتخار بر تو اى اوزبيکستان

 

 

Haji  هاجى bedeutet ein Satiriker.

 

John Richardson: A Dictionary, Persian, Arabic, and English, London 1777., S. 2077 bzw.  S. 715 bzw. S. 714

https://books.google.co.uk/books?id=Jj5pAAAAcAAJ&pg=PA2077&dq=Haji+John+Richardson&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwinye_Pw4TPAhUMaxQKHainCu4Q6AEIIDAA#v=onepage&q=Haji%20John%20Richardson&f=false

Siehe Francis Joseph SteingasA Comprehensive Persian-English Dictionary https://books.google.co.uk/books?id=knA9NptP7xsC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Francis+Joseph+Steingass%22&hl=en&sa=X&ei=35EMU8KmMoWyywP4y4LQDQ#v=onepage&q=Hajj&f=false

Während Hag im Deutsche von (Hecke umgebenes Gelände) bedeutet, hat in iranischen Sprachen mit Samen zu tun. Hagi oder ( Hagai) bedeutet Ei oder Samen. 
Iran gab zu seinem 1000. Geburtstag diese Briefmarke 1973 heraus

http://lostislamichistory.com/wp-content/uploads/2013/04/Biruni_Iranian.jpg

http://lostislamichistory.com/wp-content/uploads/2013/04/Lunar_eclipse_al-Biruni-300x211.jpg

http://lostislamichistory.com/wp-content/uploads/2013/04/Lunar_eclipse_al-Biruni-300x211.jpg

آرامگاه البيرونى در غزنى

http://bokhdinews.af/images/stories/13901/1391/9/qabr2.jpg

http://bokhdinews.af/images/stories/13901/1391/9/qabr2.jpg

آرامگاه البيرونى در غزنى

http://www.dw.com/image/0,,16270981_303,00.jpg

http://www.dw.com/image/0,,16270981_303,00.jpg aus Deutsche Well

گور

يا

قصر و کاخ

 

شاه پشتون

محمد ظاهر خان

http://www.pajhwok.com/sites/pajhwok.com/files/styles/home_carousel/public/photo/2013/7/130723%20PP%201jpg.jpg?itok=KFhZSgpR

 

گور

يا

قصر و کاخ

عبدالرحمان خان قاتل کشتار نسل غيرافغان هزاره ازبک وتاجيک

شاه پشتون

 

https://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/images/afgh05-104-02.jpg